Polityka prywatności i cookies

Wersja 1.1, obowiązuje od dnia 12 czerwca 2019 r.

Ciężko pracujemy, aby każdego dnia coraz lepiej służyć wszystkim osobom, które zdecydowały się wziąć udział w konkursie „RUSZAJ Z MILKO!” („Konkurs”). Chcemy, abyś miał(a) pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne oraz rozumiał(a), w jaki sposób je wykorzystujemy, aby zapewnić Ci lepszą obsługę.

Co opisuje niniejsza Polityka?

Niniejsza Polityka prywatności i cookies („Polityka”):

 • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzimy w związku z Twoim udziałem w Konkursie;
 • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • wyjaśnia, kiedy i dlaczego będziemy dzielić się danymi osobowymi z innymi odbiorcami / kategoriami odbiorców danych; oraz
 • wyjaśnia prawa, które Ci przysługują, jeśli chodzi o przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Polityka znajdzie zastosowanie wobec wszystkich osób biorących udział w Konkursie, tj.:

 • osób, które zgłosiły swój udział w Konkursie;
 • laureatów jednej z nagród przewidzianych w ramach Konkursu; oraz

Polityka znajdzie zastosowanie także wtedy, gdy będziesz chciał się z nami skontaktować lub to my skontaktujemy się z Tobą w celach związanych wyłącznie z realizacją Konkursu.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej (2016/679) („RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO.

UWAGA! Przed wzięciem udziału w Konkursie, powinieneś zapoznać się z treścią niniejszej Polityki oraz Regulaminem Konkursu.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LOS MEJORES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przasnyska 7 lok. 245, 01-756 Warszawa („Administrator”, „my”).

Jakie dane przetwarzamy?

Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem:

 • formularza „Wyślij zgłoszenie”, dostępnego na stronie internetowej www.milkonadroge.pl („Strona internetowa”, „Strona”), tj.: imię, adres e-mail, nr telefonu komórkowego, wizerunek oraz dane o pełnoletniości / niepełnoletniości;
 • formularza laureata Nagrody Głównej Lipcowej, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz nr telefonu laureata;
 • formularza laureata Nagrody Głównej Sierpniowej, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz nr telefonu laureata;
 • formularza laureata Nagrody Codziennej, tj. imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail oraz nr telefonu laureata.

Gdy skontaktujesz się z nami lub to my skontaktujemy się z Tobą używając podanych przez Ciebie dobrowolnie danych kontaktowych, w celach związanych z realizacją Konkursu, możemy zbierać i przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w trakcie ww. kontaktu (przykładowo: imię i nazwisko, dane kontaktowe), w tym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru);
 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu

W każdym wypadku udostępnienia Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby udostępniać jedynie minimum niezbędnych informacji i wyłącznie na okres niezbędny do realizacji celu, w jakim dane byłyby udostępnione.

Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Wiemy, jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych i prawidłowe zarządzanie nimi. W związku z tym Administrator oraz podmioty współpracujące z nim w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Egzekwujemy fizyczne, elektroniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem Twoich danych osobowych.

Mimo, iż stosujemy ww. środki, aby zabezpieczyć Twoje dane pamiętaj, że nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych nam przez Ciebie za pośrednictwem Internetu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny dla celów realizacji Konkursu oraz praw przysługujących Ci w związku z udziałem w Konkursie. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane ponadto przez okres 5 lat, liczonych od roku zakończenia Konkursu, w celu udokumentowania jego wyników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pliki cookies

Administrator i podmioty współpracujące z nim w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu mogą korzystać z plików cookies w celu personalizacji i poprawy jakości obsługi, podczas korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej. Ta sekcja zawiera więcej informacji o plikach cookies, w tym o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jaki sposób możesz dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania ze Strony.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator bądź podmioty współpracujące z nim w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Strony internetowej korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych.

W ramach Strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Twoje możliwości wyboru, jeśli chodzi o pliki cookies

Za pomocą ustawień przeglądarki możesz akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies oraz usuwać już istniejące. Możesz również ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o każdym umieszczeniu nowych plików cookies na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu zarządzania plikami cookies można znaleźć korzystając z funkcji pomocy, dostępnej w Twojej przeglądarce internetowej.

Jeśli zdecydujesz się wyłączyć niektóre lub wszystkie pliki cookies, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z naszej Strony internetowej.

Jakie prawa Ci przysługują?

W celu wykonywania poniższych praw prosimy o złożenie stosownego żądania do Administratora. Możesz kontaktować się z nami mając pytania lub wątpliwości oraz w celu realizacji swoich praw w zakresie przetwarzania Twoich danych przez Administratora. Możesz to uczynić na dwa sposoby:

 • mailowo: biuro@losmejores.pl
 • korespondencyjnie: Los Mejores Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przasnyska lok. 245, 01-756 Warszawa

Prawo dostępu do danych

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez nas. Nazywa się to wnioskiem o dostęp do danych i udzielenie informacji.

Prawo do żądania poprawienia informacji o Tobie

Jeśli uważasz, że posiadamy niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe informacje o Tobie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje prawa, interesy i wolności przeważają nad naszymi prawami i obowiązkami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów oraz interesami w korzystaniu z Twoich danych osobowych, na Twoje żądanie ograniczymy ich wykorzystanie lub je usuniemy.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Istnieje kilka sytuacji, w których możesz ograniczyć wykorzystywanie przez nas Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadki, gdy

 • skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (opisany powyżej);
 • kwestionujesz dokładność danych osobowych, które przechowujemy;
 • korzystaliśmy z Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali.

Prawo do żądania usunięcia danych

Istnieją sytuacje, w których możesz nam nakazać usunięcie Twoich danych osobowych, co obejmuje (ale nie ogranicza się do) przypadków, gdy

 • nie istnieje już potrzeba, abyśmy przechowywali Twoje dane;
 • skutecznie zgłosiłaś/-eś sprzeciw ogólny (opisany powyżej);
 • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych to nowe prawo umożliwiające każdej osobie w UE na przekazywanie jej danych pomiędzy organizacjami. Skorzystanie z niego nie będzie wiązać się z dodatkowymi opłatami, pozwalając klientom przełączać się pomiędzy dostawcami usług. Będzie polegało na transmisji i dostarczeniu danych osobowych drogą elektroniczną w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do maszynowego odczytu formacie. Wedle Twojego wyboru, dane mogą zostać przesłane do Ciebie lub do wskazanej przez Ciebie osoby trzeciej.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Chcielibyśmy mieć szansę rozwiązania wszelkich Twoich skarg, jednakże masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pamiętaj, że przysługuje Ci także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Profilowanie

Zebrane od Ciebie dane będą podlegały profilowaniu.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i przyznania prawa do nagrody oraz jej wydania.

Z kim kontaktować się w sprawach przetwarzania danych?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Organizatorem Konkursu, który jest także Administratorem danych:

 • mailowo: biuro@losmejores.pl
 • korespondencyjnie: Los Mejores Sp. z o.o. Sp.k., ul. Przasnyska lok. 245, 01-756 Warszawa